Jestem
przedsiębiorcą

Jestem
konsumentem
Ludzie

Krzysztof Lange
radca prawny - doradca restrukturyzacyjny - Partner

Mateusz Grzelak
radca prawny - doradca restrukturyzacyjny - Partner

Tomasz Ogulewicz
radca prawny

Michał Manista
radca prawny

Bartosz Łoboda
aplikant radcowski

Joanna Tarasevich
aplikant radcowski

Michał Kosecki
aplikant radcowski

{{people.name}}

Ostatnio na blogu

Odpowiedzialność
społeczna

Fundacja Kosmiczna Droga Do Gwiazd im. Damiana Laskowskiego została powołana do życia w dniu 28 lipca 2016 roku. Jej fundatorami są rodzice Damiana Laskowskiego, Żaneta i Wiesław Laskowscy oraz Tomasz Oświeciński, Paweł Jóźwiak i Michał Pawłowski. Jej twórcy za cel stawiają sobie szeroko rozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z jej zamierzeń jest stworzenie placówki dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w specjalistyczny sprzęt pomocny dla ich właściwego rozwoju.
Inspiracją do założenia fundacji stała się historia życia cierpiącego na porażenie mózgowe i epilepsję Damiana Laskowskiego, który dzięki niezwykłemu zaangażowaniu i trosce swoich rodziców, czynnie uczestniczy w życiu społecznym, podróżuje i poznaje świat. Fundację wspierają osoby ze świata kultury, sportu, artyści, a także wielu wolontariuszy.

Galacticos Lizard King Toruń jest amatorską drużyną piłkarską założoną w kwietniu 2013 r. przez grupę przyjaciół, których wspólną pasją jest współzawodnictwo oparte na zasadach koleżeńskości, etyki i fair play. Początkowo zespół brał udział w rozgrywkach Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich, a następnie dołączył do największej amatorskiej ligi w województwie kujawsko-pomorskim – Futbol Arena Playarena Toruń. W lidze tej Galacticos odnoszą regularne sukcesy, wśród których wymienić należy Mistrzostwo Ligi w sezonie jesień 2014, a także srebrne medale wywalczone w sezonach wiosna 2015 i 2016. Poza boiskiem zawodnicy i ich rodziny tworzą zaprzyjaźnioną ze sobą grupę osób spędzających ze sobą czas także poza rozgrywkami.
Z początkiem sezonu 2017 Galacticos Lizard King Toruń nawiązał współpracę z Fundacją Kosmiczna Droga do Gwiazd im. Damiana Laskowskiego. Celem jaki przyświeca drużynie są nie tylko sukcesy sportowe, ale także promowanie społecznie pożytecznych wartości, inicjatyw i pomysłów.


KontaktLange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni
ul. Dominikańska 9 (Nowy Arsenał)
87-100 Toruń
KRS: 0000698632
REGON: 368-467-543
NIP: 956-232-81-99


tel.: (56) 611-14-86
tel.: +48 501-519-748
tel.: +48 501-698-828
e-mail: sekretariat@lange.pl

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski S.A.: 52 1050 1979 1000 0092 4820 7319
ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1979 1000 0091 0607 8893

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Dominikańskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000698632, o numerach: NIP: 9562328199 oraz REGON: 368467543.
Kontakt w sprawie danych osobowych przekazanych Kancelarii możliwy jest:
1) listownie – na adres: ul. Dominikańska 9 (bud. Nowego Arsenału), 87-100 Toruń;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: rodo@lange.pl;
3) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 501-519-748, +48 501-698-828.
Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami Strony). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.