08.09.2017

Rozliczenie leasingu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

KATEGORIE: Leasing

W dniu 7.09.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał ważki z punktu widzenia praktyki rozliczenia umowy leasingu po jej wypowiedzeniu przez Finansującego wyrok. Sąd uznał mianowicie, że jeden z najistotniejszych elementów rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu w postaci tzw. dyskonta, winien obejmować wszelkie korzyści finansowe leasingodawcy, jakie ten uzyskał wskutek rozwiązania umowy przed nominalnym terminem jej zakończenia.

Powyższe, zdaniem Sądu oznacza, że w ramach tzw. dyskonta, odliczeniu od należnego finansującemu odszkodowania związanego z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie korzystającego, podlega całość odsetek stanowiących element poszczególnych rat dyskontowanych, począwszy od dnia rozwiązania umowy do dnia jej nominalnego zakończenia, nawet jeżeli strony w umowie uregulowały tę kwestię inaczej.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydając omawiany wyrok, zaakcentował swoją aprobatę dla rozstrzygnięcia kwestii zakresu dyskonta, jakie zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9.09.2010 r. (sygn. akt: I CSK 641/09).

Kancelaria wydanie omawianego Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie przyjmuje z satysfakcją, traktując orzeczenie jako kolejny przyczynek do rozwoju specjalizacji Kancelarii w postaci obsługi prawnej problemów powstałych na tle umowy leasingu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 7.09.2017 r. (sygn. akt: V Ca 277/17).

Klienta Kancelarii w sprawie reprezentował radca prawny Mateusz Grzelak.


x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.