Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego (od 1 stycznia 2016 r. dwa odrębne akty: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne), która weszła w życie dniem 1 stycznia 2015 r., przez okres pierwszych czterech miesięcy obowiązywania nowych przepisów nastąpił wzrost liczby upadłości konsumenckich, a Sądy ogłosiły upadłość 204 osób fizycznych.

Kontynuuj czytanie „Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce”