Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu

Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość odzyskanego przedmiotu leasingu. Jak jednak określić wartość zwróconej przez korzystającego rzeczy i czy zawsze wartość ta będzie tożsama z jej ceną rynkową? Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania ułatwi uprzednie rozstrzygnięcie problemu, czy wartość zagospodarowanego przedmiotu leasingu jest równa cenie jego sprzedaży przez finansującego (tzw. sprzedaż poleasingowa), albo np. kwocie określonej w nowej umowie, umożliwiającej osobie trzeciej odpłatne, dalsze jego używanie – na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy kolejnego leasingu.

  Kontynuuj czytanie „Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu”

Pozew – czyli odzyskiwanie roszczeń przed Sądem

Nie ulega wątpliwości, iż na przestrzeni ostatnich 26 lat nasze społeczeństwo uległo znaczącej przemianie odzwierciedlającej się zarówno w sferze mentalnej jak i materialnej. Pamiętne wydarzenia przełomu lat 80. i 90. XX w. stały się początkiem niezwykłego w skali światowej skoku cywilizacyjnego objawiającego się w rozwoju gospodarczym, kulturowym oraz społecznym.

Kontynuuj czytanie „Pozew – czyli odzyskiwanie roszczeń przed Sądem”

Upadłość konsumencka – czy warto?

W dniu 31 grudnia 2015 roku minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ówczesnego Prawa upadłościowego i naprawczego, polegającej na wprowadzeniu znaczących ułatwień w zakresie dostępności tzw. „upadłości konsumenckiej”, czyli upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rocznica wejścia w życie nowelizacji jest zatem dobrą okazją, by podjąć próbę oceny, czy wprowadzone zmiany rzeczywiście ułatwiły dostępność instytucji upadłości dla konsumentów, oraz – przede wszystkim – czy w obecnym kształcie ustawodawstwa warto ubiegać się o upadłość.

Kontynuuj czytanie „Upadłość konsumencka – czy warto?”

Ewidencja przychodów z wynajmu

Kilka lat temu w naszym kraju rozgorzała i w zasadzie wciąż trwa dyskusja na temat obowiązku posiadania kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Ustawodawca nakłada ten obowiązek na coraz większą liczbę podmiotów, chcąc tym samym ograniczyć szarą strefę i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu Państwa.

Kontynuuj czytanie „Ewidencja przychodów z wynajmu”