Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!

Większość z nas przyjmuje niemal za pewnik, iż kredyt w Banku zaciągnąć możemy wyłącznie na skutek pisemnej umowy z Bankiem. Naturalnie pogląd taki, jest uzasadniony z jednej strony praktyką Banków, które istotnie niemal we wszystkich przypadkach zawierają tego typu umowy na piśmie, z drugiej zaś za takim rozwiązaniem przemawiają względy praktyczne. Oczywistym wydaje się przecież, iż w przypadku produktu jakim jest umowa kredytowa, strony powinny w sposób maksymalnie przejrzysty określić wszelkie warunki kredytowania, zasady spłaty, naliczania odsetek, terminy itd.

Kontynuuj czytanie „Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!”