Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu

Kredytobiorcy, szczególnie będący konsumentami,mają prawo oczekiwać od banku – kredytodawcy zachowania podstawowych standardów dotyczących wykonywania jak i wypowiedzenia umowy kredytu. Tym bardziej biorąc pod uwagę, iż wypowiedzenie umowy kredytu jest szczególnym i daleko idącym uprawnieniem banku. Bardzo często ma miejsce sytuacja, że procedura wypowiedzenia umowy kredytowej jest przeprowadzona nieprawidłowo.

Kontynuuj czytanie „Warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu”

Umowa kredytu konsumenckiego zawierana przez Internet

Konsumenci coraz częściej decydują się na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki za pośrednictwem strony internetowej kredytodawcy bądź serwisu skupiającego oferty instytucji pożyczkowych, lub kredytowych. Rejestrując się na stronie internetowej, konsument wypełnia wniosek kredytowy, podając dane osobowe oraz kwotę pożyczki, jaką byłby zainteresowany.

W większości przypadków wymogiem rejestracji w serwisie internetowym jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego, na przykład w wysokości 1 gr. W przypadku braku spłaty otrzymanej przez konsumenta pożyczki, kredytodawca dochodzi jej zwrotu w postępowaniu sądowym, swoje roszczenie uzasadniając dokonanym przez konsumenta przelewem weryfikacyjnym, traktowanym jako oświadczenie konsumenta o akceptacji warunków zawartej umowy kredytu lub pożyczki. Takie postępowanie nie zawsze jest jednak zgodne z prawem, o czym warto wiedzieć.

Kontynuuj czytanie „Umowa kredytu konsumenckiego zawierana przez Internet”

Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!

Większość z nas przyjmuje niemal za pewnik, iż kredyt w Banku zaciągnąć możemy wyłącznie na skutek pisemnej umowy z Bankiem. Naturalnie pogląd taki, jest uzasadniony z jednej strony praktyką Banków, które istotnie niemal we wszystkich przypadkach zawierają tego typu umowy na piśmie, z drugiej zaś za takim rozwiązaniem przemawiają względy praktyczne. Oczywistym wydaje się przecież, iż w przypadku produktu jakim jest umowa kredytowa, strony powinny w sposób maksymalnie przejrzysty określić wszelkie warunki kredytowania, zasady spłaty, naliczania odsetek, terminy itd.

Kontynuuj czytanie „Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!”