Planowane przełomowe zmiany w upadłości konsumenckiej

W dniu 11-12 grudnia w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”. Eksperci z wielu krajów dzielili się podczas dwóch dni prelekcji swoimi doświadczeniami w zakresie instytucji tzw. upadłości konsumenckiej.

Kontynuuj czytanie „Planowane przełomowe zmiany w upadłości konsumenckiej”

Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego (od 1 stycznia 2016 r. dwa odrębne akty: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne), która weszła w życie dniem 1 stycznia 2015 r., przez okres pierwszych czterech miesięcy obowiązywania nowych przepisów nastąpił wzrost liczby upadłości konsumenckich, a Sądy ogłosiły upadłość 204 osób fizycznych.

Kontynuuj czytanie „Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce”

Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych

Upadłość konsumencka a będąc bardziej precyzyjnym upadłość wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cieszy się w ostatnim czasie coraz większą popularnością, co w sposób niewątpliwy stanowi efekt znaczącego uproszczenia tejże procedury, a co istotniejsze jej udostępnienia znacznie szerszej grupie odbiorców wskutek nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (aktualnie ustawy prawo upadłościowe).

Kontynuuj czytanie „Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych”

Upadłość konsumencka – czy warto?

W dniu 31 grudnia 2015 roku minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ówczesnego Prawa upadłościowego i naprawczego, polegającej na wprowadzeniu znaczących ułatwień w zakresie dostępności tzw. „upadłości konsumenckiej”, czyli upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rocznica wejścia w życie nowelizacji jest zatem dobrą okazją, by podjąć próbę oceny, czy wprowadzone zmiany rzeczywiście ułatwiły dostępność instytucji upadłości dla konsumentów, oraz – przede wszystkim – czy w obecnym kształcie ustawodawstwa warto ubiegać się o upadłość.

Kontynuuj czytanie „Upadłość konsumencka – czy warto?”