Zwrot nakładów na przedmiot najmu

Zasadniczym skutkiem prawnym ustania stosunku najmu jest powstanie po stronie najemcy obowiązku zwrotu rzeczy wynajmującemu. Co do zasady, najemca winien zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym tj. w jakim znajdował się on przed zawarciem umowy. Jeżeli jednak najemca ulepszył rzecz najętą w czasie trwania najmu, może on żądać od wynajmującego zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej wartości dokonanych ulepszeń, gdyby przywrócenie tej rzeczy do stanu poprzedniego było nieuzasadnione ekonomicznie.

Kontynuuj czytanie „Zwrot nakładów na przedmiot najmu”

Ewidencja przychodów z wynajmu

Kilka lat temu w naszym kraju rozgorzała i w zasadzie wciąż trwa dyskusja na temat obowiązku posiadania kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Ustawodawca nakłada ten obowiązek na coraz większą liczbę podmiotów, chcąc tym samym ograniczyć szarą strefę i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu Państwa.

Kontynuuj czytanie „Ewidencja przychodów z wynajmu”