Odsetki w 2019 roku- rodzaje i sposoby ich obliczania

W mowie potocznej często używamy pojęcia odsetek, nie myśląc o istnieniu różnych ich rodzajów i wynikających z tego konsekwencji.  W związku z tym przedstawiamy Państwu proste zestawienie, dzięki któremu będziecie Państwo mogli odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących odsetek.

Wyróżniamy odsetki: ustawowe, ustawowe za opóźnienie, umowne, umowne maksymalne oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Uwzględniając powyższe, na uwadze należy mieć fakt, że istnieją  dwa rodzaje odsetek: kapitałowe i za opóźnienie.

Odsetki kapitałowe – stanowią formę wynagrodzenia za możliwość korzystania z obcego kapitału (np. pochodzącego z pożyczki).

Odsetki za opóźnienie – sankcjonują brak spłaty w przewidzianym terminie, tym samym służą dyscyplinowaniu dłużnika w celu dochowania przez niego terminów zapłaty.

Wysokość poszczególnych odsetek na dzień 12.03.2019 r. oblicza się w sposób następujący:

  • odsetki ustawowe – 3,5% + stopa referencyjna NBP (która od 2015 r. wynosi 1,5%) = 5% (art. 359 k.c.),
  • odsetki umowne – maksymalnie dwukrotność odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 k.c. = 10%,

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne, których wysokość określa dwukrotność odsetek ustawowych, czyli 10% – odsetki umowne maksymalne.

  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 5,5% + stopa referencyjna NBP = 7%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – 8% +stopa referencyjna NBP (1,5%) = 9,5%. Wysokość tychże odsetek jest rokrocznie publikowana przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w drodze obwieszczenia (aktualnie: Obwieszczenie Ministra Przeds. i Tech. z dnia 14.01.2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 42).

 

Jednocześnie informujemy, że powyższa treść nie stanowi porady prawnej i jest wyłącznie poglądem jej autora.

Odsetki w 2019 roku- rodzaje i sposoby ich obliczania

Odsetki w 2019 roku- rodzaje i sposoby ich obliczania